Terms of sale

Preambule

De online verkoopsite www.babyontop.comwordt beheerd door het bedrijf SAS The5Kdat is een interpersoonlijk bedrijf met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handels- en BedrijvenregisterNanterreonder het nummer SIRET 887754570 00018

Het is eerder gespecificeerd dat deze voorwaarden de verkoop van haar producten regelen door SAS The5Kin de buurtelke natuurlijke of rechtspersooneen aankoop doen via de websitewww.babyontop.comhierna te noemen “de KLANT”.

Deze algemene verkoopvoorwaarden, evenals het bestelformulier en de orderbevestiging vormen de verkoopovereenkomst tussen SAS The5Ken de KLANT met betrekking tot de verkoop van de bestelde producten.

Elke bestelling op de websitewww.babyontop.comvereist dat de KLANT de Algemene Verkoopvoorwaarden vooraf en zonder voorbehoud volledig aanvaardt.

In geval van onenigheid met de voorwaarden van de Algemene Verkoopvoorwaarden, mag de KLANT de Website niet gebruiken.

SAS The5Kbehoudt zich het recht voor om zijn Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen, waarbij de aanpassingen of wijzigingen dan van toepassing zijn op alle bestellingen volgend op de aanpassingen of wijzigingen.

In geval van wijziging zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling van de KLANT deze die online waren en die de KLANT aanvaardde op de dag van het plaatsen van zijn bestelling.

 

Artikel 1 - Definities

De termen en uitdrukkingen die in de Algemene Verkoopvoorwaarden met een hoofdletter worden aangeduid, hebben de hieronder aangegeven betekenis (of ze nu in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt).

 • Verkoopvoorwaarden: duid dit document aan, d.w.z. de voorwaarden die gelden in de relaties tussen SAS The5Ken de KLANT.

 • Bestelling: verwijst naar de bestelling van de KLANT met betrekking tot een of meer Product (en) of Dienst (en) gemaakt met behulp van de Website www.babyontop.comof via de klantenservice

 • Website: duidt de website aan die toegankelijk is op het adres www.babyontop.com

 • Product: duidt een product of dienst aan die te koop wordt aangeboden op de website www.babyontop.com

 • KLANT: betekent een natuurlijke of rechtspersoon, consument, die de website gebruikt www.babyontop.comen een of meer Product (en) verwerft, voor zijn persoonlijke behoeften, nadat hij zich eerder heeft gehouden aan de Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 2. Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen SAS The5Ken de KLANT en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de website www.babyontop.com.

Door deze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie en dat u ons toestemming heeft gegeven om een ​​minderjarige ten laste van u te laten staan. om te kopen op deze online winkelsite.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden.

De gemeenschap SAS The5Khoud de mogelijkheidom deze Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan nieuwe regelgeving of om het gebruik van de site te verbeteren. Daarom zijn de toepasselijke voorwaarden die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling door deKLANT.

 

Artikel 3. Prijzen

De prijzen op de productfiches van de internetcatalogus zijn prijzen in euro's (€) alle belastingen inbegrepen (TTC), rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten.

De gemeenschap SAS The5Kbehoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus wordt vermeld, de enige is die van toepassing is op de KLANT.

De producten blijven eigendom van www.babyontop.comtot volledige ontvangst van de prijs door www.babyontop.com.

De producten in promotie zullen worden aangegeven door een "PROMOTIE" sticker of door een doorgestreepte prijs, onze promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt op het moment van de bestelling en tijdens de periode van terbeschikkingstelling.

Voor KLANTEN buiten het vasteland van Frankrijk,  www.babyontop.comis, in overeenstemming met de geldende wetgeving, verplicht om btw in rekening te brengen op bestellingen die naar de meeste landen van de Europese Unie worden verzonden.

Voor KLANTEN buiten de Europese Unie en DOM-TOM zijn bestellingen niet onderhevig aan btw, maar mogelijk wel aan lokale belastingen en douaneheffingen die van kracht zijn in het ontvangende land. Deze rechten en bedragen zijn niet de verantwoordelijkheid van www.babyontop.com. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de KLANT.

Waarschuwing: Elke onjuiste informatie die door de KLANT wordt verstrekt met het oog op het ontduiken van btw, kan leiden tot civiele boetes en strafrechtelijke vervolging.

De prijzen van de Producten vermeld op de sitewww.babyontop.comzijn exclusief de verwerkings- en verzendkosten die worden gefactureerd naast de prijs van de gekochte Producten en op basis van het totale bedrag van de bestelling.

Verzendkosten zijn gebaseerd op uw land en kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van de gekozen vervoerder.

 

Artikel 4. Bestelling

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in de Franse taal en zal uiterlijk op het moment van levering het voorwerp uitmaken van een bevestiging met deze contractuele informatie. De gemeenschap SAS The5Kbehoudt zich het recht voor om een ​​bestelling van een klant met wie er een geschil is over de betaling van een eerdere bestelling, te annuleren of te weigeren.

Om producten op de website te bestellen www.babyontop.com, moet de KLANT een account aanmaken door de vereiste informatie op het registratieformulier te verstrekken.

Daartoe verklaart de KLANT volledige persoonlijke informatie te verstrekken, niet onjuist, zodat hij in elke situatie nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. Elke fantasievolle of lasterlijke persoonlijke informatie zal waarschijnlijk resulteren in de sluiting van het account van de KLANT en de annulering van zijn Bestelling.

De sectie voor het aanmaken van een account is rechtstreeks toegankelijk vanuit de hoofdmenubalk. Bij elk bezoek wordt deKLANT, als hij zijn account wil bestellen of raadplegen (bestelstatus, persoonlijke informatie, enz.), moet hij zich identificeren met behulp van deze informatie.

 

Artikel 5. Betaling

De prijs van de Producten en de kosten van logistieke voorbereiding en levering zijn volledig voor rekening van de KLANT op het moment van het plaatsen van de Bestelling.

Website www.babyontop.comkan de Klant aanbieden om zijn bestelling te betalen met een ander betaalmiddel naar keuze:

 • Met creditcard :
  Na het kiezen van de betaalmethode met bankkaart, wordt de klant doorgestuurd naar de beveiligde interface van het betalingssysteem om veilig zijn persoonlijke bankkaartreferenties in te voeren. Als de betaling is geaccepteerd, is de bestelling geregistreerd en is het contract definitief tot stand gekomen. Betaling met creditcard is onherroepelijk.
 • Door Paypal
 • Door Amazon te betalen
 • Door Apple te betalen
 • Door ALMA voor betalingen in 3 of 4 termijnen

We bieden de mogelijkheid om in termijnen te betalen voor bestellingen vanaf 100 €. De kosten zijn geheel voor rekening van SAS THE5K. Als u uw bestelling in termijnen betaalt, accepteert u deAlgemene voorwaarden voor klanten van Alma. net zoalsAlma speciale voorwaarden voor THE5K-klanten.

   

  Artikel 6. Herroepingsrecht

  In overeenstemming met artikel L121-21 van de consumentencode heeft de klant een termijn van veertien werkdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en zo het product terug te sturen naar de verkoper voor omwisseling of terugbetaling zonder boete.

  De producten dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd, zonder te zijn gebruikt, vergezeld van de eerste ondertekende leveringsbon.Retourkosten zijn voor rekening van de klant.

  Gepersonaliseerde producten kunnen niet volledig worden geretourneerd, geruild of vergoed. Neem in geval van ontevredenheid contact met ons op om een ​​gemeenschappelijke basis te vinden.

   

  Artikel 7. Levering

  Levering van de Producten vindt plaats, na registratie van de betaling voor de Bestelling, op het afleveradres dat door de KLANT is opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling. Er wordt een e-mail naar de KLANT gestuurd om de verzending van de Producten te informeren. De KLANT heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende manieren van levering.

  De verzendkosten worden berekend op basis van de gekozen bezorgmethode (thuis, afhaalpunt, postkantoor, etc.), het gewicht van het pakket en de plaats van bestemming.

  Levertijden zijn slechts indicatief, als ze meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de klant worden terugbetaald.

  De levering wordt als voltooid en gevalideerd beschouwd zodra het volgen van het pakket aangeeft dat de woorden "geleverd" of "achtergelaten in de brievenbus van uw klant" of een andere vermelding die de feitelijke levering van het pakket op de postkantoorsite uitlegt. of een externe transportpartner. In geval van een geschil over een levering door een klant, prevaleert de brief die van het postkantoor wordt ontvangen na het openen van een onderzoek / klacht.

   

  Artikel 8. Garantie

  Alle producten die door het bedrijf worden aangeboden SAS The5Kop de site www.babyontop.com genieten van de wettelijke garantie voorzien door artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In het geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar het bedrijf SAS The5Kwie zal het terugnemen, omwisselen of terugbetalen. Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten per e-mail worden ingediend op het volgende adres:contact@babyontop.com, binnen een termijn van maximaal veertien dagen na levering.

   

   

  Artikel 9. Aansprakelijkheid

  De gemeenschap SAS The5Kheeft voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering, de klantenservice of de daaropvolgende diensten slechts een middelenverbintenis. De verantwoordelijkheid van SAS The5Kkan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade inherent aan het gebruik van het internet in het bijzondergegevensverlies, inbraak, virussen, serviceonderbrekingen en andere onbedoelde problemen, of elke gebeurtenis die als overmacht wordt gekwalificeerd, in overeenstemming met de jurisprudentie.

  De geautomatiseerde registers die worden bijgehouden in de informatiesystemen van SAS The5Konder redelijke veiligheidsvoorwaarden, zal worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen SAS The5Ken de opdrachtgever.

   

  Artikel 10 - Beveiliging van bankgegevens

  De site www.babyontop.com is onderworpen aan een beveiligingssysteem: het SSL-coderingsproces is aangenomen, maar het is ook alle versleutelings- en coderingsprocessen versterkt om alle gevoelige gegevens met betrekking tot de middelen van betaling.

   

  Artikel 11 - Intellectuele eigendom

  Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen gereproduceerd op de site www.babyontop.comzijn voorbehouden onder copyright en intellectueel eigendom en voor de hele wereld. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van de Intellectual Property Code is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan, onder voorbehoud van andere of zelfs meer beperkende bepalingen van de Intellectual Property Code. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site www.babyontop.comis ten strengste verbodenof ze nu in de vorm van een foto, logo, visual of tekst zijn.

   

  Artikel 12. Persoonsgegevens

  Alle gegevens die u aan de site toevertrouwt www.babyontop.com zijn om uw bestellingen te kunnen verwerken.
  Krachtens de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, hebt u bij de verkoper het recht op rectificatie, raadpleging of wijziging en verwijdering van de gegevens die u aan ons gecommuniceerd. Dit recht kan ook online worden uitgeoefend.

   

  Artikel 13.Overmacht

  Uitvoering doorSAS The5Kvan alle of een deel van haar verplichtingen, in het bijzonder de levering, wordt opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou belemmeren of vertragen. Worden in het bijzonder als zodanig beschouwd, zonder dat deze lijst uitputtend is, de oorlog, de rellen, de opstand, de sociale onlusten, alle soorten stakingen. SAS The5Kzal KLANTEN binnen zeven dagen na het optreden ervan op de hoogte stellen van het zich voordoen van een toevallige gebeurtenis of overmacht. In het geval dat deze opschorting langer duurt dan een periode van vijftien dagen, heeft de KLANT de mogelijkheid om de lopende bestelling te beëindigen en zullen de prijs van de bestelde Producten en de betaalde leveringskosten worden terugbetaald. 

  Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  De algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Alleen de Franse versie van deze algemene verkoopvoorwaarden is geldig. In geval van moeilijkheden tijdens de Bestelling, de levering van de Producten en meer in het algemeen de uitvoering van de verkoop, heeft de KLANT de mogelijkheid om, alvorens een gerechtelijke procedure te beginnen, een minnelijke oplossing te zoeken, in het bijzonder met de hulp van een consumentenvereniging of een andere raad naar keuze.

   

  Artikel 15. Klantenservice

  Voor informatie of vragen over een bestelling staat de klantenservice tot uw beschikking:

  • Telefonisch :+33 (0)7 56 88 88 36

  • Per email : contact@babyontop.com

  • adres:17 avenue de la duchesse du Maine, 92330Sceaux, Frankrijk